W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

RABAT

149 zł
125 zł
Dostępny
199 zł
175 zł
Dostępny
245 zł
204 zł
Dostępny

» Ochrona danych osobowych

Warunki ochrony danych osobowych


W przypadkach przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę udzieloną przez podmioty będące właścicielami tych danych, w celach przesyłania informacji handlowych oraz do celów marketingu bezpośredniego ze strony podmiotu prowadzącego działalność handlową w Internecie.

Ochrona danych osobowych

1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma František Leško – FeLi Toys, Kolárska 2690/4, 05201 Spišská Nová Ves, Słowacja, numer identyfikacyjny: 46482059, (zwany dalej „administratorem“).

1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres do doręczeń FROGMAN s.r.o., 2468Z, ul. Stawowa 91, 43-400 Cieszyn, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@malowanie-po-numerach.pl, numer telefonu +421904126366

1.3. Administrator nie mianował osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda udzielona niniejszym administratorowi w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwanego dalej „rozporządzeniem“).

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesyłanie faktur rozliczeniowych za wynajem systemu, informacji handlowych oraz prowadzenie innych czynności marketingowych względem Państwa przez administratora.

3.2. Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego podejmowania indywidualnych decyzji w myśl art. 22 rozporządzenia.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Okres czasu, przez który administrator będzie przechowywał Państwa dane wynosi 3 lata; przy czym najdłużej do momentu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (do wspomnianych celów).

5. POZOSTALI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Pozostałymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy: firma Bohemiasoft s.r.o. (administrator serwerów), firma Unihost s.r.o. (administrator serwerów) oraz firma Casablanca INT (zarządca centrum danych), Transporter Usługodawca.FROGMAN s.r.o., Transporter Usługodawca Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Oprogramowanie księgowe EXALOGIC, s. r. o.

6. PRAWA PODMIOTU BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM DANYCH

6.1. Na warunkach określonych w rozporządzeniu mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawa do korekty lub usunięcia Państwa danych osobowych, ewentualnie ograniczenia zakresu ich przetwarzania, prawa do wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych oraz prawa do przeniesienia własności Państwa danych osobowych.

6.2. Mają Państwo również prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych udzieloną administratorowi. Przy czym odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na zgodzie przed jej odwołaniem. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych pisząc na adres e-mail info@malowanie-po-numerach.pl.

6.3. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia, czy może dojść do naruszenia postanowień rozporządzenia, mają Państwo między innymi prawo złożyć skargę do właściwych organów.

6.4. Nie są Państwo zobowiązani do udostępniania danych osobowych. Przekazanie Państwa danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym, ani umownym niezbędnym do zawarcia umowy.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 25.05.2018

NDE4NWQ